زیر سری لوله بهسازان

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل


یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
یراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا کمپ اتریش + خار طبقه کریستالییراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک بازویی بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + جک 100 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چک پمپی 80 نیوتن بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + لولا پمپی کلیپسی پایه ثابت بهسازانیراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + قفل مربع کلید ساده و تاشویراق کابینت آرتان + 09124881588 + 02155541778 + چشمی درب دیجیتال بهسازانیراق کابینت آرتان + 09
دستگاه اتو لوله سبز برای ایجاد جوش حرارتی برای اتصال لوله ها و اتصالات سبز کاربرد دارد.لوله های سبز در تاسیسات آب گرم و آب سرد بسیار کاربرد دارند.رایج بودن استفاده از این اتصالات و لوله ها به دلیل سبکی و عدم رسوب و زنگ زدگی می باشد.دستگاه اتو لوله سبز برای جوش لوله ها،دارای لقمه های حرارتی می باشد.حرارت دستگاه باید به 260 درجه سانتیگراد برسد.دستگاه جوش لوله سبز عموما دارای وسایل مشخص نیز می باشند مانند دستکش و عینک کار،متر،قیچی مخصوص و....اما ب
تولید لوله های اتلین پلی پروپیلن واتصالاتطرح توجیهی تولید لوله های اتلین پلی پروپیلن واتصالاتدر قالب pdf به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری كل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان ,محاسبات مربوطه, توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژو ãäÈÚ
گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی تولید لوله پلی استین فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 100حجم فایل: 769 کیلوبایت قیمت: 10000 توماندانلود گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی تولید لوله پلی استین،در قالب pdf و در 100 صفحه، شامل:فصل اول:خلاصه مطالعات فنی و اقتصادیفصل دوم:معرفی محصول طرحفصل سوم:مطالعات فنی و مهندسی طرحفصل چهارم:بررسی های مالی و اقتصادی طرحفصل پنجم:محاسبه شاخص های مالیپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. ãäÈ
ترجمه مقاله رفتار موضعی و پس کمانش تیر ستونهای لوله ای شکلبه صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله رفتار موضعی و پس کمانش تیر ستونهای لوله ای شکل خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زير کلیک کنید.توضیحات بیشتر دانلود ãäÈÚ
ترجمه مقاله آنالیز تیر ستونهای لوله ای شکل و اسکلت های زير بار معکوسبه صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله آنالیز تیر ستونهای لوله ای شکل و اسکلت های زير بار معکوس خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زير کلیک کنید.توضیحات بیشتر دانلود ãäÈÚ
مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح تولید لوله خرطومی، پلیكا و شیلنگ آب فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 70حجم فایل: 2217 کیلوبایت قیمت: 8000 توماندانلود مطالعات امكان سنجی مقدماتی طرح تولید لوله خرطومی، پلیكا و شیلنگ آب،در قالب pdf و در 70 صفحه، شامل:خلاصه  طرحمقدمهبخش اول: معرفی محصولبخش دوم: بررسی وضعیت عرضه و تقاضابخش سوم: مطالعات فنی و تکنولوژیکیپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. ãäÈÚ
ترجمه مقاله رفتار لوله خط X60 مواجه شده با تغییر شکلهای محوری و جانبیبه صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله رفتار لوله خط X60 مواجه شده با تغییر شکلهای محوری و جانبی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زير کلیک کنید.توضیحات بیشتر دانلود ãäÈÚ
اسپرم چطور خود را از رحم به تخمک می رساند؟ پس از اینکه اسپرم ها وارد رحم شدند مهاجرت خود را به طرف بالا ادامه داده تا به دهانه لوله ها برسند.حرکت اسپرم ها توسط انقباضات رحم که مایع را به طرف سوراخ لوله ها سوق می دهد اضافه می گردد اسپرم ها وارد لوله ها شده و به طرف بالا می روند تا به انتهای خارجی لوله ها برسند.اگر در این موقع تخمک در لوله ها موجود باشد یک قوه بیوشیمی باعث می شود که اسپرم ها دور تخمک را گرفته و یکی از آنها وارد آنشود این اتحاد تخمک
اسپرم چطور خود را از رحم به تخمک می رساند؟ پس از اینکه اسپرم ها وارد رحم شدند مهاجرت خود را به طرف بالا ادامه داده تا به دهانه لوله ها برسند.حرکت اسپرم ها توسط انقباضات رحم که مایع را به طرف سوراخ لوله ها سوق می دهد اضافه می گردد اسپرم ها وارد لوله ها شده و به طرف بالا می روند تا به انتهای خارجی لوله ها برسند.اگر در این موقع تخمک در لوله ها موجود باشد یک قوه بیوشیمی باعث می شود که اسپرم ها دور تخمک را گرفته و یکی از آنها وارد آنشود این اتحاد تخمک
انواع اتصالات پلی اتیلن به منظور انتقال سیالاتی نظیر آب و ... بشر به کندن کانال ها و جوی ها اقدام نمود . با رشد نیازها ، انواع لوله جای کانالها را گرفت و به مرور انواع لوله با جنس های مختلف ، تولید گردید که هر یک در زمینه های مختلف کاربردهای گوناگونی دارد .انواع لوله پلی اتیلن ، لوله های فلزی و گالوانیزه ، برای مصارف مختلفی همچون شبکه های آب آشامیدنی و فاضلاب شهری ، آبیاری کشاورزی ، شبکه های گازرسانی و زهکشی و ... تهیه و تولید گردیدند . به
ترجمه مقاله رفتار تغییر شکل فیزیکی دوره ای و کمانش لوله کشی با اتلاف فلز موضعی در واکنش به بار لرزه ای محوریبه صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله رفتار تغییر شکل فیزیکی دوره ای و کمانش لوله کشی با اتلاف فلز موضعی در واکنش به بار لرزه ای محوری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زير کلیک کنید.توضیحات بیشتر دانلود ãäÈÚ
انواع اتصالات پلی اتیلن به منظور انتقال سیالاتی نظیر آب و ... بشر به کندن کانال ها و جوی ها اقدام نمود . با رشد نیازها ، انواع لوله جای کانالها را گرفت و به مرور انواع لوله با جنس های مختلف ، تولید گردید که هر یک در زمینه های مختلف کاربردهای گوناگونی دارد .انواع لوله پلی اتیلن ، لوله های فلزی و گالوانیزه ، برای مصارف مختلفی همچون شبکه های آب آشامیدنی و فاضلاب شهری ، آبیاری کشاورزی ، شبکه های گازرسانی و زهکشی و ... تهیه و تولید گردیدند . به
پاورپوینت اصول پایپینگ و انواع اتصالات فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: pptتعداد صفحات: 118حجم فایل: 4450 کیلوبایت قیمت: 8000 توماندانلود پاورپوینت با موضوع اصول پایپینگ و انواع اتصالات،در قالب ppt و در 118 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اصول پایپینگپایپینگ (Piping)اجزای پایپینگتعریف تیوپ و لولهنحوۀ تولیدروش Spiral (Helical) Seamشیرآلات (Valve)شیر توپی (Ball Valve)تنظیم شونده (Regulating)استانداردهای لولهلوله چیست؟انواع لولهو ...پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذ
اگر قصد خرید کولرگازی دارید و دچار سردرگمی و عدم شناخت کافی در انتخاب محصول مناسب در بازار ایران هستید، لازم است به مواردی که در این مطلب ذکر خواهد شد توجه لازم را داشته باشید.در ابتدا باید پاسخی برای سوالات اساسی و اولیه زير داشته داشته باشید :• برای چه متراژی قصد پکیج دیواری خرید دارید ؟• مکان مورد نظر شما چه نوع کاربری اعم از تجاری، اداری، مسکونی و … دارد ؟• میزان جریان مجاز کنتور برق شما چند آمپر می باشد ؟• برای کدام شهر قصد خرید اسپیل
فهرست عناوین مناقصه های روز سه شنبه مورخ 1396/06/14
مناقصه حفاظت و نگهداری از اراضی و املاك در اختیار سازمان در سطح استان مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه ۲۱ شهرداری قطعات ۶ و ۷ مناقصه اصلاحیه مناقصات ۱۸/۹۶ م ن - ۲۱/۹۶ م ن مناقصه اجرای آسفالت سرد روستای ریكوتل شهرستان سرباز مناقصه خرید گاردریل دوموج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه مناقصه اجرای خط انتقال آب ازمخزنRDتاتقاطع خ گلستان/ عمرانی/ آبفا استان البرز مناقصه خرید علائم راهنمایی و رانندگی
دیگ آبگرم فولادی از قطعات زير تشکیل می‌شود :بدنه دیگ لوله‌ها تیوب پشت کوره دیگ (محفظه احتراق) دریچه بازدید محفظه دود درب‌های عقب و جلودیگ‌های فولادی فایر تیوب معمولاً برای فشارهای ۲ تا ۲۰ بار  مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دیگ‌ آبگرم فایرتیوب محصولات احتراق داخل لوله‌ها و سیال گرم شونده (آب) روی پوسته بیرونی لوله‌ها و کوره قرار دارد.ادامه مطلب در لینک زيرwww.bamintahvie.com/category/heating/hot-water-boiler ãäÈÚ
بصورت معمول نصب بوستر پمپ همراه یک منبع انجام می شود، پس در هنگام  خرید بوستر پمپ آبرسانی  یک منبع نیز تهیه کنید. قبل از نصب تمام لوازم مورد نیاز را تهیه کنید تا زیاد طول نکشد.بوستر پمپ آبرسانی و مخزن ذخیره آب آن باید تا جایی که ممکن است نزدیک هم باشند و جعبه برق آن در جایی دور از رطوبت نصب شود.پمپ به مخزن ذخیره آب و مخزن ذخیره آب به لوله کشی آب شهری وصل می شود. آب از لوله کشی شهری وارد مخزن ذخیره آب شده و پس از آن به پمپ می رود و فشار آب برا
چه مدت طول می کشد تا اسپرم به تخمک برسد؟ طبیعت در مورد بوجود آوردن اسپرم فوق العاده اسراف کرده است اخیرا معلوم شده که اسپرم ها دارای دیاستاز و آنزیمی هستند به نامهیالورونیداز که این دیاستاز اسپرم را برای رسیدن به تخمک کمک می کند بنابراین در عمل لقاح نقش مهمی را بازی می کند.هر چه تعداد اسپرم بیشتر باشد مقدار این دیاستاز هم بیشتر خواهد بود لذا احتمال آبستنی بیشتر است.یکی از دلائل زیاد بودن اسپرم این مطلب می باشد دلائل دیگری نیز وجود دارد که کا
چه مدت طول می کشد تا اسپرم به تخمک برسد؟ طبیعت در مورد بوجود آوردن اسپرم فوق العاده اسراف کرده است اخیرا معلوم شده که اسپرم ها دارای دیاستاز و آنزیمی هستند به نامهیالورونیداز که این دیاستاز اسپرم را برای رسیدن به تخمک کمک می کند بنابراین در عمل لقاح نقش مهمی را بازی می کند.هر چه تعداد اسپرم بیشتر باشد مقدار این دیاستاز هم بیشتر خواهد بود لذا احتمال آبستنی بیشتر است.یکی از دلائل زیاد بودن اسپرم این مطلب می باشد دلائل دیگری نیز وجود دارد که کا
اگر قصد خرید کولرگازی دارید
و دچار سردرگمی و عدم شناخت کافی در انتخاب محصول مناسب در بازار ایران
هستید، لازم است به مواردی که در این مطلب ذکر خواهد شد توجه لازم را داشته
باشید.در ابتدا باید پاسخی برای سوالات اساسی و اولیه زير داشته داشته باشید :• برای چه متراژی قصد پکیج دیواری خرید دارید ؟• مکان مورد نظر شما چه نوع کاربری اعم از تجاری، اداری، مسکونی و … دارد ؟• میزان جریان مجاز کنتور برق شما چند آمپر می باشد ؟• برای کدام شهر قص
هر کسی دوست دارد وقتی در تابستان گرم و مرطوب به خانه می‌رسد، هوا خنک و تازه باشد. گرچه ممکن است همه به اندازه کافی خوش شانس نباشند که تهویه هوای مرکزی داشته باشند، به همین دلیل خیلی ها از کولرهایی که به پنجره نصب می‌شود استفاده می کنند. با این حال ممکن است این کولرها در همه‌ی قسمت‌های خانه قابل استفاده نباشند. بنابراین اگر به دنبال راه دیگری برای آوردن هوای خنک به خانه خود هستید، کولرگازی اسپلیت احتمالا بهترین راه‌حل برای مشکلات تنظیم دم
پس از اینکه تخمک لقاح حاصل کرد چه می شود؟ پس از اینکه تخمک با اسپرم لقاح حاصل کرد وارد رحم می شود و چون حرکت آن نسبتا بطئی است در حدود 3 تا 4 روز طول می کشدتا از لوله ها وارد رحم بشود.تخم در حالی که در لوله هاست شروع به تکامل کرده و اولین مرحله تقسیم خود را شروع می کند رحم نیزدر این موقع خود را برای دریافت جنین آماده می کند.مخاط رحم پر عروق می شود تا بدینوسیله محیط مناسبی برای تکامل تخم گشنیده شده فراهم سازد تخم مزبور پس از ورود در رحم تااندازه ای
پس از اینکه تخمک لقاح حاصل کرد چه می شود؟ پس از اینکه تخمک با اسپرم لقاح حاصل کرد وارد رحم می شود و چون حرکت آن نسبتا بطئی است در حدود 3 تا 4 روز طول می کشدتا از لوله ها وارد رحم بشود.تخم در حالی که در لوله هاست شروع به تکامل کرده و اولین مرحله تقسیم خود را شروع می کند رحم نیزدر این موقع خود را برای دریافت جنین آماده می کند.مخاط رحم پر عروق می شود تا بدینوسیله محیط مناسبی برای تکامل تخم گشنیده شده فراهم سازد تخم مزبور پس از ورود در رحم تااندازه ای
جزوه دوره آموزشی نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 252حجم فایل: 10073 کیلوبایت قیمت: 20000 توماندانلود جزوه دوره آموزشی نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمان،در قالب pdf و در 252 صفحه، شامل:بررسی سیستم های گرمایش (دیگ آب گرم (فولادی و چدنی) و پکیج، دیگ بخار، مشعل، منبع کویلی، منبع دوجداره، منبع انبساط (باز و بسته)، پمپ های سیرکولاسیون (خطی و زمینی)، مبدل های حرارتی، سختی گیر، فیلتر شنی و ...)پکیج
مشعل های بدون فن (اتمسفریک ) مشعل های بدون فن فقط با سوخت گاز میباشد.در سیستم این مشعل های گازی از دمنده هوا و یا فن استفاده نشده است و هوای احتراق از دو روش تامین میگردد. با گذشتن گاز از اریفیس یا نازل گاز، سرعت گاز افزایش وموجب ایجاد خلا پس از آن می شود این خلا باعث مکش هوای اطراف به داخل لوله مشعل می شود این هوا را هوای اولیه می نامند. مخلوط گاز و هوای اولیه پس از گذشتن از لوله های مشعل گازی و در اثر تماس با جرقه زدن یا شمعک (پیل
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل