اشمایل ریدز

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

محمد جواد ظریف مهمان آقای فرانک والتر اشمايل مایر وزیر امور
خارجه المان شد   به
دنبال اقدامات پسا برجامی و دیدار و گفتگوهای وزیر امور خارجه کشورمان با کشور های
مختلف این بار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مهمان وزیر امور خارجه جمهوری
فدرال المان شد.درچارچوب
رایزنی‌های منظم شکل گرفته میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، جناب
آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران به دعوت رسمی همتای آلمانی خود جناب آقای
فرانک والتر اش
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها